Thứ 7, 23/09/2017, 02:22 PM

Hoạt động của hội đồng

Bảo đảm triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin chuyên ngành quy mô quốc gia từ Trung ương xuống địa phương

(31/10/2012)

Sáng ngày 11/10/2012, tại Hà Nội, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2 năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng -  Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp, tham gia dự họp có các thành viên Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin.

Tại phiên họp, đại diện Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày vấn đề “Bảo đảm triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin chuyên ngành quy mô quốc gia từ Trung ương xuống địa phương”, vấn đề nêu ra đã nhận được nhiều những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin. Tại các phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT miền Trung và miền Nam cũng đã nêu ra nhiều những bất cập khi triển khai các hệ thống thông tin theo ngành dọc từ Trung ương xuống địa phương. 

 
Giải pháp đưa ra nhằm triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin chuyên ngành từ Trung ương xuống địa phương là cần công khai danh mục, lộ trình triển khai xây dựng hệ thống từ Trung ương xuống địa phương; xác định rõ trách nhiệm triển khai khi xây dựng hệ thống; xác định giải pháp kết nối, chia sẻ, sử dụng lại các hệ thống thông tin đang tồn tại khi triển khai xây dựng mới các hệ thống; cần xác định rõ cơ chế hỗ trợ các địa phương khi triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành và đặc biệt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để đảm bảo kết nối.

Một vấn đề nữa cũng đã được trình bày tại phiên họp là việc triển khai các dự án quy mô quốc gia theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ , theo báo cáo, hiện có khoảng 12 dự án đã đang thực hiện đầu tư hoặc triển khai thí điểm trên tổng số 56 dự án và vướng mắc chính ở đây vẫn là việc bố trí kinh phí cho các dự án còn thiếu. Các dự án đề nghị Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí xây dựng, một số dự án dự kiến sử dụng vốn ODA.

Ngoài ra, quá trình triển khai dự án còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; chủ đầu tư còn hạn chế về năng lực và kinh nghiệm triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin quy mô quốc gia; nhân lực còn hạn chế; thủ tục hành chính chưa chuẩn hóa, trùng chéo dẫn đến trong quá trình triển khai dự án các đơn vị đã gặp rất nhiều những khó khăn và vướng mắc. 

Giải quyết về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các Bộ ngành cần rà soát lại các dự án, chọn lựa các dự án ưu tiên tập trung đầu tư kinh phí từ Ngân sách nhà nước năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 đồng thời đề xuất các giải pháp vốn triển khai từ các dự án khác.

 


Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận những ý kiến của các thành viên Hội đồng và chỉ đạo trên cơ sở những vấn đề đã được trình bày ở tại phiên họp các Bộ ngành cần chủ động hơn nữa đề xuất các giải pháp hữu ích để cùng giải quyết vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị và sẽ có những ý kiến cụ thể đối với từng Bộ ngành để giải quyết những điểm còn tồn tại.

Đinh Thị Thanh Vân, Cục Ứng dụng CNTT
Lượt xem:1745
Hiện tại chưa có ý kiến nào cho bài viết này