Thứ 6, 18/10/2019, 03:11 AM

Hoạt động của hội đồng

Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố Khu vực miền Bắc

(31/10/2012)

Sáng ngày 19/7/2012, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đã nhóm họp. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp còn có Lãnh đạo Cục Ứng dụng công nghệ thông tin và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông của 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (Khu vực 1).Ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng,
Chủ tịch Hội đồng, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp


Tại phiên họp lần này, Hội đồng đã nghe đại diện Cục Ứng dụng công nghệ thông tin trình bày về đề xuất sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo đó, đề xuất sửa đổi 52 nội dung được chia thành 4 nhóm chính là phạm vi điều chỉnh; trình tự, thủ tục đầu tư; quản lý chi phí; điều kiện năng lực và một số nội dung khác.

             

Đối với việc triển khai Chỉ thị số 15/CT ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, mục tiêu đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử hướng tới tiết kiệm kinh phí và thời gian chuyển văn bản. Về xây dựng lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến của các địa phương (theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước) mục tiêu tổng quát đến năm 2012 cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Định hướng đấn năm 2020, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.


Ảnh: Ông Nguyễn Văn Diệu,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang phát biểu ý kiến tại phiên họp


Tại phiên họp, các đại biểu đã đề xuất một số nội dung: Nghị định thay thế cần làm rõ vai trò và trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thẩm định, tư vấn và nghiệm thu các dự án về công nghệ thông tin tại các địa phương; xác định giá trị pháp lý của văn bản điện tử; quy định về việc sử dụng, lưu trữ văn bản điện tử, sử dụng hệ thống phần mềm trao đổi văn bản tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm quản lý, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị mình và đề xuất giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu và đề nghị trên cơ sở đề xuất của Bộ các địa phương cần chủ động hơn nữa để tiếp tục nghiên cứu và góp ý cụ thể, chi tiết đối với từng nội dung. Thứ trưởng đã giải trình, trao đổi và đưa ra những chỉ đạo cụ thể về những vấn đề các đại biểu nêu tại phiên họp.

Đinh Thị Thanh Vân , Cục Ứng dụng CNTT
Lượt xem:9270