Thứ 2, 19/02/2018, 02:38 PM

Hoạt động của hội đồng

Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước lần thứ 3 năm 2012

(17/12/2012)

Ngày 14/12/2012, tại Hà Nội, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đã nhóm họp lần 3 năm 2012. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp, tham gia dự họp có các thành viên Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin.Mở đầu phiên họp là Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng Cổng thông tin điện tử của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền hoạt động của Hội đồng giúp nâng cao vai trò của lãnh đạo công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đồng thời giúp cho việc trao đổi, chia sẻ những ý kiến góp ý, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở các Bộ ngành và địa phương.

 Cổng thông tin điện tử Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Chief Information Officer Council of State Agencies; địa chỉ trên Internet là http://www.cio.gov.vn. Cổng thông tin điện tử của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thức các hoạt động của Hội đồng. Cổng thông tin điện tử truyền tải thông tin với 2 ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh, ngoài ra, Cổng còn hỗ trợ tốt việc truy cập từ mobile cho các thành viên Hội đồng dễ dàng truy cập.

Cổng thông tin điện tử chính thức Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Tại buổi họp, Hội đồng cũng đã được nghe Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin ông Nguyễn Thành Phúc – Phó Chủ tịch Hội đồng trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, báo cáo cho thấy một số những kết quả đã đạt được như sau:

Về cơ sở hạ tầng thông tin: tỷ lệ cán bộ công chức được trang bị máy tính gia tăng đáng kể, các cơ quan đã chú trong vào việc đầu tư xây dựng các mạng LAN, WAN, Internet nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin trên môi trường mạng, tất cả các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành, tỉnh/thành ủy, UBND của 63 tỉnh/thành phố và hơn 3.500 đơn vị sở, ban, ngành, quận, huyện trên toàn quốc đã hoàn thành triển khai giai đoạn 2 Mạng Truyền số liệu chuyên dùng;

Về cung cấp nội dung thông tin hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã cung cấp các nội dung thông tin cơ bản trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị mình; tổng số dịch vụ công trực tuyến tại các Bộ, ngành đạt 3.471 dịch vụ trong đó số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2 là 3.437 dịch vụ chiếm 99%, số lượng dịch vụ mức 3,4 là 34 dịch vụ chiếm 1%;...

Về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: đến thời điểm hiện tại có 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 8 tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đã phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 – 2015;...

Về quản lý văn bản điện tử: 59% Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, 90% các đơn vị thuộc các Bộ đã trang bị hệ thống thư điện tử, hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ đều đã trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Ngoài ra, nhiều cơ quan nhà nước đã triển khai các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, có 8 Bộ, cơ quan Bộ đã có đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin theo mô hình cấp Cục;

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số những khó khăn, tồn tại chính ở một số Bộ ngành việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn chưa được quan tâm, nhiều đơn vị coi việc ứng dụng công nghệ thông tin chỉ là một nội dung thuộc sự nghiệp khoa học công nghệ, từ đó không có sự đầu tư thích đáng cho ứng dụng công nghệ thông tin; giá trị pháp lý của văn bản điện tử chưa thực sự được thừa nhận;...

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng đã nêu một số những ý kiến thiết thực về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đặc biệt là việc lập kế hoạch ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện môi trường pháp lý, chính sách cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Với những kiến nghị của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể, đề nghị cơ quan chuyên trách tổng hợp các nội dung và nghiên cứu để có những giải đáp cụ thể tới từng đơn vị.
Đinh Thị Thanh Vân, Cục Ứng dụng CNTT
Lượt xem:769
Hiện tại chưa có ý kiến nào cho bài viết này