Thứ 6, 18/10/2019, 03:52 AM

Hoạt động của hội đồng

Thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Hội đồng CIO)

(02/11/2012)

Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử đang là một vấn đề quan trọng trong sự phát triển của các nước trên thế giới. Đi kèm với sự phát triển đó, chức danh lãnh đạo thông tin trong các cơ quan nhà nước đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách, chiến lược, định hướng và lãnh đạo việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo hoạt động và sự phát triển của tổ chức.

Trên thế giới có nhiều nước như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore,…đã công nhận chức danh CIO và đã thành lập một tổ chức CIO trong cơ quan nhà nước. Năm 2002, Chính phủ Mỹ đã quy định chức danh, quyền, nghĩa vụ của CIO và tổ chức CIO trong cơ quan nhà nước vào luật (Luật Chính phủ điện tử của Mỹ năm 2002 được thông qua vào ngày 17/12/2002) nhằm thúc đẩy tối đa hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

 

Tại Việt Nam, hiện nay chưa có quy định cụ thể về chức danh CIO trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua Lãnh đạo và Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách các Bộ, ngành đại phương đã thực hiện nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng đến phát triển Chính phủ điện tử. Mặc dù vậy, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có chính thức một tổ chức CIO cấp Chính phủ để giải quyết các bài toán ứng dụng CNTT cấp quốc gia.     

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế tại Việt Nam, ngày 15/7/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Quyết định số 1074/QĐ-BTTTT về việc thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách CNTT là Chủ tịch Hội đồng; Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT là Phó Chủ tịch Hội đồng; Thành viên là các Giám đốc đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng CIO có Tổ chuyên gia giúp việc do 01 đồng chí Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT là tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo một số phòng, Trung tâm thuộc Cục Ứng dụng CNTT.

 

Quyết định nêu rõ, Hội đồng CIO có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách ứng dụng CNTT, xây dựng các văn bản hướng dẫn về xây dựng hệ thống CNTT, quản lý, chia sẻ tài nguyên, dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, cụ thể:

i) Tư vấn xây dựng chính sách, văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư, lựa chọn công nghệ cho việc xây dựng các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước, nhằm đảm bảo các hệ thống được triển khai đồng bộ với các chương trình, kế hoạch quốc gia, đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả, liên thông, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

ii) Xem xét, đánh giá, lựa chọn các mô hình, giải pháp hệ thống thông tin điển hình trong các cơ quan nhà nước để tư vấn triển khai nhân rộng.

iii) Tư vấn xây dựng chính sách, tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin.

iv) Tư vấn xây dựng chính sách, quy định về việc bảo vệ thông tin cá nhân.

v) Tư vấn việc sử dụng tối ưu các nguồn lực và các nguồn đầu tư của Chính phủ cho các dự án CNTT; tư vấn xây dựng các thước đo đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng CIO được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước - kinh phí không thực hiện tự chủ, được cấp hàng năm của Cục Ứng dụng CNTT - Bộ Thông tin và Truyền thông.


Lượt xem:9394
Hiện tại chưa có ý kiến nào cho bài viết này