Thứ 7, 23/09/2017, 02:24 PM

Giải pháp công nghệ

Thúc đẩy Hợp tác công tư trong phát triển Công nghệ thông tin

(31/10/2012)

Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược phát triển CNTT cho sự tăng trưởng của nền kinh tế, các chuyên gia nói rằng rất cần thiết phải nâng cao hợp tác công tư (PPP).


 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (thứ ba từ trái sang) 
nói chuyện với các doanh nhân tại Việt Nam ICT Summit 2012

Kỳ họp thứ tư của Ủy ban nghị quyết Trung ương Đảng khóa XI đã đưa ra Nghị quyết số 13-NQ/TƯ về xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ để trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Theo Nghị quyết, Công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của quốc gia để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Tại Vietnam ICT summit 2012 tổ chức vào ngày 26 - 27 tháng 6 năm 2012, đặc phái viên Thủ tướng chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ thương mại Trương Đình Tuyển nói rằng Công nghệ thông tin đã trở thành nền móng cho mọi hoạt động của con người. Công nghệ thông tin đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình toàn cầu hóa trong tất cả các khía cạnh và cơ sở hạ tầng CNTT là kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng xã hội.

Ông Tuyển cho rằng, “Khả năng kết nối và liên kết của Công nghệ thông tin đã thay đổi sản phẩm và phương thức quản lý để tạo ra một thời đại kinh tế mới. Đó là thời đại của nền kinh tế tri thức, đặc trưng bởi quá trình chuyển đổi từ công nghệ sản xuất sang công nghệ cao".

Phó giám đốc Viettel, ông Tống Viết Trung cho rằng CNTT không chỉ là một ngành công nghiệp đơn thuần. Với mức độ tăng trưởng trung bình từ 20 đến 25% mỗi năm và đóng góp 17% GDP trong năm 2011, ICT là một ngành công nghiệp khổng lồ. ICT cũng là một sự khuyến khích, là nền tảng để thúc đẩy các ngành công nghiệp khác như giáo dục, y tế, văn hóa và giải trí.

Mặc dù đạt được tiến bộ lớn và một bước đột phá trong tư duy chiến lược, sự phát triển của CNTT tại Việt Nam vẫn còn nhiều những tồn tại. Tất cả các ngành công nghiệp gần đây mới chỉ quan tâm đến sự phát triển về số lượng mà không có sự quan tâm đến chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, người đứng đầu các chi nhánh và các đại lí không đưa ra các nhiệm vụ ứng dụng CNTT để nâng cao sản phẩm. Vì vậy, rất cần những nhân viên là những người chuyên sâu về lĩnh vực CNTT.

Những khó khăn cho thị trường ICT Việt Nam đó là thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực, thiếu đầu tư rộng rãi và sự kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.

Cắt giảm chi tiêu công để tiết kiệm và tối ưu ngân sách nhà nước, ông Trung cho rằng các hình thức đầu tư cho các dự án CNTT của Chính phủ và của các doanh nghiệp nhà nước nên thay đổi. Thay vì mua sắm và đầu tư theo cách truyền thống, mô hình PPP nên được cân nhắc. Các doanh nghiệp CNTT tiêu nhiều tiền để đầu tư các hệ thống, bao gồm cả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng CNTT và nguồn nhân lực. Chính phủ nên đưa ra các chính sách và các quy định để mang các ứng dụng này vào cuộc sống. Mô hình này có thể giúp chính phủ không phải đầu tư ban đầu, trong khi các doanh nghiệp được phép thu của người sử dụng để tái đầu tư còn người sử dụng thì bằng lòng trả phí dịch vụ để được sử dụng những dịch vụ tốt hơn, giảm được các rủi ro cho Chính phủ.

Mô hình PPP đã trở thành một mô hình tối ưu và phù hợp trong việc phát triển các ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý, dịch vụ công và một số lĩnh vực chính phủ điện tử. “Tuy nhiên, các hướng dẫn và các điều khoản của luật không rõ ràng và chi tiết, gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai.Các Bộ và các cơ quan liên quan cần phải xem sét và sớm hoàn thành các hướng dẫn”, ông Trung nói.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho rằng các Bộ cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và đề xuất các điều khoản liên quan của PPP để phù hợp cho CNTT. Thêm vào đó, các doanh nghiệp CNTT đang được chọn lựa để triển khai một số lượng lớn các hệ thống thông tin, như là hệ thống thư điện tử quốc gia và hệ thống văn bản điện tử. Thậm chí, ngay cả trong các văn bản dự thảo về dịch vụ CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng hướng tới sử dụng hoặc gia công phần mềm dịch vụ được cung cấp bởi các công ty về CNTT của Chính phủ.

(Theo talkvietnam.com – Lê Nhật dịch)


Lượt xem:2689
Hiện tại chưa có ý kiến nào cho bài viết này