Thứ 6, 18/10/2019, 03:28 AM

Giái pháp - công nghệ

 • (08/12/2012)

  Xu hướng phát triển chính phủ điện tử trên thế giới

  Xu hướng phát triển chính phủ điện tử trên thế giới

  Từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hầu hết các nước công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới đều đã tiến hành triển khai chương trình xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày một tăng của xã hội, nâng cao năng lực và khả năng thícvah ứng, đồng thời giảm bớt chí phí hoạt động của chính phủ .

  Chi tiết

 • (01/11/2012)

  Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai xây dựng và cấp Chứng minh nhân dân điện tử tại Việt Nam

  Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai xây dựng và cấp Chứng minh nhân dân điện tử tại Việt Nam

  Trong xã hội hiện đại, giao dịch điện tử được sử dụng rất phổ biến đặc biệt là các giao dịch hành chính công giữa người dân và cơ quan nhà nước. Đối với các giao dịch hành chính công truyền thống, chứng minh nhân dân là công cụ để định danh công dân. Tuy nhiên đối với giao dịch điện tử, làm thế nào để các cơ quan nhà nước có thể định danh được người đang giao dịch là ai?. Giải pháp cho vấn đề này là cần phải cấp mã chứng minh nhân dân điện tử cho công dân. Bài báo này sẽ thảo luận về vấn đề chứ...

  Chi tiết

 • (31/10/2012)

  Promoting PPP in IT development

  Promoting PPP in IT development

  (VEN) – While aware of the strategic importance of IT development to the economy’s growth, experts said that it is necessary to strengthen public-private partnerships (PPP).

  Chi tiết

 • (31/10/2012)

  Các Tổ chức quốc tế về Lãnh đạo công nghệ thông tin và đề xuất đối với Việt Nam

  Các Tổ chức quốc tế về Lãnh đạo công nghệ thông tin và đề xuất đối với Việt Nam

  Khi vai trò và tầm quan trọng của công nghệ thông tin ngày càng được thể hiện rõ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tại một số các quốc gia đi đầu trên thế giới về công nghệ thông tin đã hình thành chức danh Lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO) từ những năm cuối của thế kỷ 20. Khi đó, CIO được hiểu là người chịu trách nhiệm chính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc hoạch định chính sách và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức.

  Chi tiết

 • (31/10/2012)

  Diễn đàn ASEAN CIO (ASEAN CIO Forum)

  Diễn đàn ASEAN CIO (ASEAN CIO Forum)

  Diễn đàn ASEAN CIO thực tế không phải là một tổ chức. Diễn đàn chỉ là một hoạt động trong các sáng kiến thuộc Kế hoạch tổng thể Công nghệ thông tin và Truyền thông của ASEAN giai đoạn 2011 – 2015 (ASEAN ICT Master Plan 2015). Diễn đàn ASEAN CIO được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4/2012 tại Thái Lan.

  Chi tiết

 • (30/10/2012)

  6 tips for a "paperless" office

  6 tips for a paperless office

  Many people who use computers—whether it's for their home or business — are moving toward a "paperless" office. Simply, they are tired and overwhelmed by scraps of paper, clunky old file folders, envelopes — and they want to reduce the clutter.

  Chi tiết