Thứ 7, 23/09/2017, 02:20 PM

Tin tức

 • (25/02/2013)

  Dịch vụ thanh toán qua di động tác động tới hiệu quả kinh doanh

  Dịch vụ thanh toán qua di động tác động tới hiệu quả kinh doanh

  Càng ngày càng có nhiều người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng mua sắm hàng hóa thông qua các thiết bị di động của họ, chấp nhận thanh toán qua di động đang trở nên quan trọng hơn. Nhưng liệu nó có ý nghĩa gì đối với hoạt động kinh doanh của bạn hay không? Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua di động như Square, PayAnyWhere, Paypal, và Ngân hàng trung ương Mỹ đã thảo luận về chi phí, bảo mật và với hình thức kinh doanh nào thì mang lại lợi nhuận nhiều nhất...

  Chi tiết

 • (02/11/2012)

  Thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Hội đồng CIO)

  Thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Hội đồng CIO)

  Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử đang là một vấn đề quan trọng trong sự phát triển của các nước trên thế giới. Đi kèm với sự phát triển đó, chức danh lãnh đạo thông tin trong các cơ quan nhà nước đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách, chiến lược, định hướng và lãnh đạo việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo hoạt động và sự phát triển của tổ chức.

  Chi tiết