Thứ 6, 18/10/2019, 03:55 AM

Đã tìm thấy 5057 kết quả      Trang 1/253   Hiển thị   Theo thứ tự
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTrích yếuTệp gốcXem trước 
IBC 08/06/2015 test test
 
 
1221/QĐ-BNV 25/11/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ"
 
 
2053/QĐ- TTg 13/11/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập
 
 
1939/QĐ-TTg 28/10/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phu phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020
 
 
1052/QĐ-BNV 10/10/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
 
 
1052/QĐ-BNV 10/10/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
 
 
3922/BC-BNV 24/09/2014 Báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2014
 
 
923/QĐ-BNV 29/08/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 
 
1049/QĐ-TTg 26/06/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
 
 
2274/BC-BNV 23/06/2014 Báo cáo của Bộ Nội vụ tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014
 
 
646/QĐ-BNV 19/06/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ
 
 
2200/BC-BNV 19/06/2014 Báo cáo của Bộ Nội vụ đánh giá tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm...
 
 
10/CT-TTg 29/04/2014 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành
 
 
444/QĐ-BNV 23/04/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ
 
 
586/QĐ-TTg 22/04/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
 
 
569/QĐ-TTg 22/04/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo
 
 
567/QĐ-TTg 22/04/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020
 
 
434/QĐ- BNV 22/04/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng tiếp nhận bàn giao Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ
 
 
427/QĐ- BNV 21/04/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ
 
 
428/QĐ-BNV 21/04/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính năm 2014
 
 
Trang 1 trong 253Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối